Rollspel något för alla

Hur rollspel ser ut kan vara lite olika beroende på vilken spelstil som används.  Några av de spelstilarna som finns kan vara problemlösning. Vilket innebär att rollpersonerna ska lösa gåtor och andra saker som kan uppstå under spelets gång. Även gestaltning är något som är viktigt inom rollspel.Vi kommer inte att ge en fulländad överblick i hur det fungerar då det skulle bli en allt för lång och tråkig artikel. Och det finns redan flera bra artiklar i ämnet på nätet som man kan leta upp. Oftast så blir det en sysslouppdelning i spelet mellan de som är med och spelar.  Den som utses till spelledare delar ut och skapar de förutsättningar som finns i spelet. En skapad berättelse kommer att spelas upp och var och en får en uppgift att utföra.Rollspelet är ett dialogspel mellan spelledaren och spelarna. Där spelledaren kan beskriva vilka omgivningar som finns och det sinnesintryck för rollpersonerna. Spelarna ska i sin tur beskriva de reaktioner de upplever i samband med det som spelledaren gett. Det hela går ut på att bygga upp en spännande berättelse där alla är delaktiga på ett eller annat sätt.